CON SỐ MAY MẮN
Thời gian: 20:00 19/05/2016
1/ Nội dung
- Event chỉ diển ra trong GRUOP của Ốm
Link Gruop : https://www.facebook.com/groups/9322...?ref=bookmarks
- Tổng con số tùy thuộc vào số người tham gia vào gruop
- Các bạn sẽ chọn 1 con số ngẩu nhiên
Làm theo cú pháp vào điển vào link: từ đây cho tới ngày 19/05 để xem bao nhiu người tham gia vô gruop rồi Ốm chốt con số cho AE. mọi thông tin AE theo giỏi tại GROUP.

SDT Người Tham Gia để nhận giải :
Con số may mắn :
- Kết quả sẽ lấy từ http://random.org
- Sẽ có clip quay lại quá trình quay số
- Sẽ quay 1 lượt - Tức sẽ có 1 Giải thưởng
2/ Phần thưởng
- Người có kết quả đúng với Event : Card 50.000 VND ( Điện thoại )
- Người có kêt quản gần đúng Event : Card 20.000 VND ( Điện thoại )
3/ Trao giải
Mình sẽ trao giải vào SDT của người có kết quả đúng hoặc gần đúng vào ngày 21/05 để cac bạn có phí chơi Game
http://muss2.vn hoặc game gì đó tùy thích

Thân Gửi