Luật di trú mới của Mỹ qui định về việc bảo lãnh vợ/ chồng sang mỹ định cư bao gồm những yếu tố sau :
Công dân Mỹ hay thường trú nhân tại Mỹ có quyền bảo lãnh vợ/chồng từ Việt Nam sang Mỹ. Điều kiện kiên quyết của diện này là hai vợ chồng phải đăng ký kết hôn tại Phòng Tư Pháp địa phương nơi người vợ/chồng có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam
Sự thay đổi luật di trú của mỹ 2016 như thế nào ?
ð Định cư ở mỹ bằng cách nào?
Tuy nhiên, bước đầu tiên của quá trình này, công dân Mỹ hay thường trú nhân tại Mỹ phải có giấy chứng nhận độc thân còn gọi là công hàm độc thân. Trong trường hợp người này đã từng ly hôn ngoài Việt Nam thì cần phải có bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam. Thời gian hoàn thành công hàm độc thân khoảng từ 2 đến 3 tuần và thêm 15 ngày để nhận được giấy đăng ký kết hôn.
Đến giai đoạn này, đương đơn có thể nộp hồ sơ bảo lãnh vợ/ chồng với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Thời gian chờ đợi hồ sơ được chấp nhận khoảng từ 6 đến 8 tháng tùy theo từng thời điểm. Sau đó, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ gởi hồ sơ được duyệt đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để cứu xét.
Trong lúc này, người bảo lãnh tiếp tục tiến hành hồ sơ bảo trợ tài chánh để đảm bảo đương đơn sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội. Cần từ 4 đến 7 tháng đề hoàn thành hồ sơ này và chuẩn bị phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Mỹ.