1.1.1. Định nghĩa kinh dinh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành

1.1.1.1. Định nghĩa kinh dinh lữ hành và doanh nghiệp lữ hành
  • xuất hành từ những nội dung căn bản của hoạt động du lịch thì việc định nghĩa hoạt động lữ hành cũng như việc phân biệt lữ khách với du lịch là một công việc cần thiết. Tuy nhiên, có 2 cách tiếp cận về lữ hành và du lịch. Cách tiếp cận thứ nhất hiểu theo nghĩa rộng thì lữ hành bao gồm thảy những hoạt động di chuyến của con người từ nơi này đến nơi khác cũng như những hoạt động hệ trọng đến sự di chuyến đó. Với một phạm vi đề cập như vậy thì trong hoạt động du lịch có bao gồm nhân tố lữ hành nhưng không phải quờ quạng các hoạt động lữ khách là du lịch. Cách tiếp cận như vậy cho phép nghiên cứu hoạt động lữ hành ở phạm vi rộng lớn. Dựa vào cách tiếp cận này thì kinh dinh lữ khách được hiểu là doanh nghiệp đầu tư để thực hành một, một số hoặc tất cả các công việc trong quá trình tạo ra và chuyển giao sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng du lịch với mục đích hưởng huê hồng hoặc lợi nhuận. Kinh doanh lữ hành có thể là kinh doanh một hoặc nhiều hơn một, hoặc tuốt các dịch vụ và hàng hóa thỏa mãn hầu hết các nhu cầu thiết yếu, đặc trưng và các nhu cầu khác của khách du lịch. Cách tiếp cận thứ hai, tiếp cận lữ khách ở một khuôn khổ hẹp. Để phân biệt hoạt động kinh dinh lữ hành với các hoạt động kinh dinh du lịch khác như khách sạn, nhà hàng, vui chơi tiêu khiển, người ta giới hạn hoạt động kinh dinh lữ hành chỉ bao gồm những hoạt động tổ chức các chương trình du lịch. điển hình cho cách tiếp cận này là định nghĩa về lữ khách trong Luật Du lịch Việt Nam.

MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ kinh doanh lữ khách


Đia chỉ mua mật ong rừng nguyên chất[/u]


“lữ hành là việc xây dựng, bán, tổ chức thực hiện một phần hoặc bít tất chương

trình du lịch cho khách du lịch”. (Điều 4 Luật du lịch, NXB Chính trị nhà nước Hồ Chí Minh, Hà Nội 2005).

kinh doanh lữ khách bao gồm kinh doanh lữ khách nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế. kinh doanh lữ khách nội địa là việc xây dựng, bán, và tổ chức thực hành các chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa và phải có đủ 3 điều kiện. kinh dinh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế và phải có đủ năm điều kiện. Như vậy theo định nghĩa này, kinh dinh lữ hành ở Việt Nam được hiểu theo nghĩa hẹp và được xác định một cách rõ ràng sản phẩm của kinh doanh lữ khách là chương trình du lịch.

1.1.1.2. Định nghĩa doanh nghiệp lữ hành

Doanh nghiệp lữ khách là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có hội sở ổn định, được đăng ký kinh dinh theo quy định của luật pháp nhằm mục đích lợi nhuận thông qua việc tố chức xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch cho khách du lịch. Ngoài ra các doanh nghiệp lữ hành còn có thể tiến hành các hoạt động trung gian bán sản phẩm của các nhà cung cấp du lịch hoặc các hoạt động kinh doanh tổng hợp khác nhằm đảm bảo phục vụ các nhu cầu du lịch của khách từ khâu trước hết đến cuối.

Nhìn chung, các doanh nghiệp kinh doanh lữ khách khác nhau cốt tử trên các bình diện sau đây:

• Qui mô và địa bàn hoạt động

• Đối tượng khách

• Mức độ xúc tiếp với khách du lịch

• chừng độ xúc tiếp với các nhà cung cấp sản phàm du lịch

Như vậy, tùy theo qui mô, khuôn khổ hoạt động và tính chất của sản phẩm, hình thức tổ chức, tư cách pháp nhân mà doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có tên gọi khác nhau: hãng lữ khách, Công ty lữ khách, đại lý lữ khách, Công ty lữ hành quốc tế, Công ty lữ khách nội địa. Riêng ở Việt Nam phần nhiều các doanh nghiệp có kinh dinh lữ khách thường có tên gọi phổ biến là các trọng tâm lữ hành quốc tế, nội địa nằm trong các Công ty du lịch.

tag phổ quát: Quà tặng tranh đồng hồ