So sánh – đối chiếu và chỉ dẫn áp dụng luật tố tụng hành chính năm 2010 – 2015


Áp dụng 01-07-2016


Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.


Đây là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam,việc ban hành Luật Tố tụng hành chính đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.


Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Tố tụng hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.


Đầu sách so sánh đối chiếu luật tố tụng hành chính mới nhất
Đặt mua hàng liên hệ:
- tại Hà Nội: 0946 538 588 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Sài Gòn: 0963 948 145 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )
- tại Các tỉnh khác: 04.62.533.459 giao hàng hỏa tốc
nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu
(MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TẬN NƠI TẤT CẢ CÁC NGÀY TRONG TUẦN)

Sách bao gồm 3 phần chính sau:


+ Phần thứ nhất: So sánh và đối chiếu Luật tố tụng hành chính năm 2010 và 2015


+ Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật tố tụng hành chính từ 2011-2016


Mục I. Các văn bản hướng dẫn luật tố tụng hành chính từ 2011 đến 2016


Mụ II. Các quy định về án phí, lệ phí tòa án


+ Phần thứ ba: Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản Luật tố tụng hành chính 2010-2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu & giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Ngày 6-4-2016, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 gồm 5 Chương, 22 Điều đã khắc phục, sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũ năm 2005 để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng điểm.Luật có hiệu lực thi hành từ 1-9-2016.


Để bạn đọc có điều kiện tìm hiểu về Luật thuế xuất nhập khẩu mới cũng như tăng cường kiến thức, nghiệp vụ căn bản, cần thiết cho những người đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hải quan … Chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách: “ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu & giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”


Đầu sách so sánh đối chiếu luật tố tụng hành chính mới nhất


Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:


Phần thứ nhất. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


Phần thứ hai. Quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu


Phần thứ ba. Quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế


Phần thứ tư. Luật Sửa đổi bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế năm 2016


Phần thứ năm. Giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu


Sách có độ dày 424 trang, giá phát hành 395,000đ/ 1 cuốn