Để chào đón tân thủ cho bản 2.5


BQT tống liêu xin thống báo chính sách hổ trợ tân thủ như sau:

khi gia nhập vào thế giới của tonglieu.com

Các bạn được hổ trợ như :

Hổ trợ tân thủ trở thành VIP thỏa sức kiếm đồ thừa sức săn KNB

Bên cạnh đó các tài khoản like share FB


Các bạn sẽ nhận thêm 20K KNB

Chú ý các bạn LIKE share song rồi inbox tài khoản trong game tại FB.

Sao khi check song chúng tôi sẽ tiếng hành phát KNB.


Hổ trợ tân thủ trở thành VIP thỏa sức kiếm đồ thừa sức săn KNB
Hổ trợ tân thủ trở thành VIP thỏa sức kiếm đồ thừa sức săn KNB
BQT Tống Liêu trân trọng cảm ơn các mem đã ủng hộ vzgo 1 năm qua.

---------- Post added at 11:18 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------

Để chào đón tân thủ cho bản 2.5


BQT tống liêu xin thống báo chính sách hổ trợ tân thủ như sau:

khi gia nhập vào thế giới của tonglieu.com

Các bạn được hổ trợ như :

Hổ trợ tân thủ trở thành VIP thỏa sức kiếm đồ thừa sức săn KNB

Bên cạnh đó các tài khoản like share FB


Các bạn sẽ nhận thêm 20K KNB

Chú ý các bạn LIKE share song rồi inbox tài khoản trong game tại FB.

Sao khi check song chúng tôi sẽ tiếng hành phát KNB.


BQT Tống Liêu trân trọng cảm ơn các mem đã ủng hộ vzgo 1 năm qua.

---------- Post added at 11:28 PM ---------- Previous post was at 11:18 PM ----------

Để chào đón tân thủ cho bản 2.5


BQT tống liêu xin thống báo chính sách hổ trợ tân thủ như sau:

khi gia nhập vào thế giới của tonglieu.com

Các bạn được hổ trợ như :

Hổ trợ tân thủ trở thành VIP thỏa sức kiếm đồ thừa sức săn KNB

Bên cạnh đó các tài khoản like share FB


Các bạn sẽ nhận thêm 20K KNB

Chú ý các bạn LIKE share song rồi inbox tài khoản trong game tại FB.

Sao khi check song chúng tôi sẽ tiếng hành phát KNB.


BQT Tống Liêu trân trọng cảm ơn các mem đã ủng hộ vzgo 1 năm qua.