MU này nó ra lâu rồi,tại vì có vài thành phần trẻ trâu mang set đồ full đi giết tùm lum nên gamer nghỉ hơi nhiều.giờ thành phần đó cũng off luôn rồi nên sever hơi vắng.thông tin em nó đây
ss 9.2
Exp tầm 5k, party exp x2
Không có same socket
1 grand = 20 reset = 3k creadits = 1 món F.O + full socket ( khoảng 2-3 tiếng là 1 grand )
Đăng ký: http://leagueofmu.net/index.php?page_id=register
Download: http://leagueofmu.net/index.php?page_id=downloads (Nhớ down cả Fonts trong phần down game rồi giải nén vào windows/Fonts )
Webshop: http://leagueofmu.net/webshop/
Ai mới chơi cần kéo thì mình có thể hỗ trợ vài reset đầu tiên cứ post lên hoặc pm PlayBoyVN
mình onl ít nhất là 18/24 nên ae cần gì cứ pm