Nhằm Hỗ trợ toàn thể anh em mới vào theo kịp mem cũ sau đua TOP, nay BQT Phượng Tường Quyết định mở gói hỗ trợ khủng từ 15h Hôm Nay --> 23h59 20/8/2014

Server: Phượng Tường
Trang chủ: http://www.phuongtuong.com/
Diễn đàn: http://diendan.phuongtuong.com/forum.php
Yahoo Hỗ trợ: hotro_phuongtuong
Fanpage: Click.

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

**Hỗ Trợ Tân Thủ:
-Hỗ trợ 60 Skill Mộng Diệp, Máu Free đến Level 150, máu Khuyến mãi giá 5 lượng.
-Level 100.
-16 x2 Exp.

-Set Kim Phong.
-Ngựa Túc Sương.
-Free Skill 90, 16h x2 Skill.


Level 120 Xác Suất Nhận:
-100tr Exp Cộng Dồn.
-Rương Ngựa 8x.

Level 130 Xác Suất Nhận Được:
-200tr Exp Cộng Dồn.
-5 VLMT+ 5TTK.
-16h x2 Exp.
-100 Vạn.

Level 140 Xác suất nhận được:
-200tr Exp Cộng Dồn.
-200 Vạn.
-5 VLMT+ 5 TTK.
-LB Trang Bị Xanh(Xác suất thấp).
-Phi Vân.
-Rương Ngựa 8x.
-Chiếu Dạ.
-Ang Bang(Xác suất thấp).
-Định Quốc.
-Trang Bị Hiệp Cốt.
-Trang Bị Nhu Tình.
**Giới thiệu về Server:
-Auto Ingame thông minh, tự nhặt tiền, trang bị, bỏ qua quái lag.
-Post Item Kênh Chat, Bày Bán(Sắp update), Tần Số Bang Hội Full.

-Hệ thống Skill: 9x, 12x Chuẩn VNG.
-Hệ thống trang bị: Xanh(Có option KĨ NĂNG VỐN CÓ), Định Quốc, Ang Bang, Nhu Tình, Hiệp Cốt, Vũ Khí Hoàng Kim(Chỉ Vũ Khí cho đỡ chán chứ không sử dụng trang bị HKMP).
-Option trung bình: 15--19%.
-Hiệu ứng trung bình: 10%--30%.
-Tỉ lệ rơi đồ Max: 1%.( Xuất hiện ở boss HK, Kì Lân,...)
-Tỉ lệ Exp: x4 so với VNG.

-Có tất cả các tính năng của CTC.
Các tính năng bổ sung:
-Xung mạch Thần Công.
-Nâng Cấp Item Xanh.
-Chế Tạo Vũ Khí.
-Lôi Đài Hỗn Chiến.
-Chuyển Sinh.
-Bài Cào.
-Chiến Đấu Kì Lân.
-Vận Lương.
-Phong Kì.
-Hoa Đăng.
......................Một số tính năng khác tham gia để hiểu rõ hơn nhé!


Skill 12x
15h Hôm Nay-->23h59 20/8 [Phượng Tường] Hỗ Trợ Tân Thủ cực Khủng! Fan CTC vào đây!

Autoingame
15h Hôm Nay-->23h59 20/8 [Phượng Tường] Hỗ Trợ Tân Thủ cực Khủng! Fan CTC vào đây!

PostItem
15h Hôm Nay-->23h59 20/8 [Phượng Tường] Hỗ Trợ Tân Thủ cực Khủng! Fan CTC vào đây!

Vũ Khí HKMP
15h Hôm Nay-->23h59 20/8 [Phượng Tường] Hỗ Trợ Tân Thủ cực Khủng! Fan CTC vào đây!

Bài Cào
15h Hôm Nay-->23h59 20/8 [Phượng Tường] Hỗ Trợ Tân Thủ cực Khủng! Fan CTC vào đây![COLOR="Silver"][COLOR="Silver"]

---------- Post added at 11:09 AM ---------- Previous post was at 09:37 AM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added at 04:22 PM ---------- Previous post was at 11:09 AM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added 08-17-2014 at 03:23 PM ---------- Previous post was 08-16-2014 at 05:22 PM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added at 04:59 PM ---------- Previous post was at 03:23 PM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 04:59 PM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added 08-18-2014 at 02:32 PM ---------- Previous post was 08-17-2014 at 06:49 PM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added at 04:07 PM ---------- Previous post was at 02:32 PM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added 08-19-2014 at 11:39 AM ---------- Previous post was 08-18-2014 at 04:07 PM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.

---------- Post added 08-20-2014 at 11:16 AM ---------- Previous post was 08-19-2014 at 11:39 AM ----------

Thời gian nhận Hỗ trợ: 15h Hôm Nay.
Thời gian kết thúc: 23h59 20/8/2014.