SRO TIÊN VƯƠNG MAP 140 - ITEM D16 - FULL DROP - CAM KẾT ỔN ĐỊNH LÂU DÀI
Thông Tin Máy Chủ Tiên Vương (New):

Open Beta: 13h00 - 28/05/2016.

❥Trang chủ: http://srotienvuong.com
❥Diễn đàn: http://forum.srotienvuong.com


❥Max cap: 140.
❥Skill: 140 (New)
❥Item : 15Dg
❥Class: Asia Only
❥Rate EXP/SP : 350x.
❥Rate Drop x10.
❥Rate Gold x5.
❥Rate Job x30.


❥ Hỗ Trợ Tân Thủ SON D13 +20 MAX BLUE 100% Chỉ số mặc từ LV1
❥ Hệ thống Top JOB - Top PVP - Top Kill Boss - Top Giả Kim ...
❥ Mỗi loại Top có 1 Tilte Effect + Buff tương ứng
❥ Hệ thống War JOB / Guild / Đấu Trường hàng ngày.
❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn.
❥ Hệ thống JOB Bảo tiêu và Đạo Tặc có tiền lương thưởng hàng ngày trao thưởng vào 0h00.
❥ Là 1 sro moi ra 100 % và cũng là 1 server sro lau đảm bảo nhất hiện nay.