[NhatKiemVoSong.Com] Khai mở S4 - Tứ Kiếm 20h30 16/08/2014 Hỗ trợ cày cuốc
Trang chủ: http://nhatkiemvosong.com
Vào lúc 20h30 S4 - Tứ kiếm chính thức khai mở cùng một số sự kiện như sau

- Hỗ trợ tân thủ:


+ Nhận ngay bộ đồ Cam [Truyền Thuyết] cấp 40
+ Nhận ngay Vũ khí tân thủ ( VIP )
+ Thành Chủ lệnh
+ Thú cưỡi cấp 8
+ 200x [Tọa kỵ luyện thú đan]
+1x[ Bội 20 EXP đan]
+ 1 VIP Chí tôn 365 ngày
+ 500.000 Bạc
**// Sự kiện đua TOP 3 ngày//**( Từ 16 đến 19/08/2014)
- Khuyến mại 200% giá trị mọi thẻ nạp vào game
- Tặng 5.000.000 KNB cho 5 nhân vật có Level cao nhất
- Tặng 5.000.000 KNB cho 5 nhân vật có Lực chiến cao nhất
**// Sự kiện đua TOP 10 ngày//**(Từ 16 đến 26/08/2014)
- Tặng 3.000.000 KNB cho nhân vật mở tầng 10 Hàng long điện đầu tiên
- Tặng 3.000.000 KNB cho TOP 5 Thú cưỡi
- Tặng 3.000.000 KNB cho TOP 5 Kỵ chiến
Mọi thông tin chi tiết cần liên hệ: 01636693996 hoặc yahoo: nhatkiemvosong_hotro@yahoo.com.vn