Đồ có thể tự xoay trong game, đồ ws bán tự kím đc trong game, có hệ thống vote nhìu. tự cày để làm đồ thành FO nhé. ae vui vẻ chât
Link Tải : http://mega.nz/#!0ZB2zRrJ!iZKX6o5IBg...Bi1ngkSsviFzq0
Trang chủ : Fiction.mu-online.lv
Ae tham khảo