http://www.pk184.com/f/?28415
mình đang test nên k có hướng dẫn chỉ biết xúc tiến dc 3k knb thôi,ai có hướng dẫn post lên nhé