Chính thức open máy chủ Huyết Bang - Thiên Long Thần Thoại
- Trang Chủ : http://tlthanthoai.com
- Quản lý tài khoản : http://pay.tlthanthoai.com
- Fanpage : http://facebook.com/tl.thanthoai
- Tải Game : http://tlthanthoai.com/download.php
I. Thông tin chung
Thời gian Open chính thức: 7h sáng thứ 7 ngày 28/05/2015
Server lấy trang bị Thần Ma huyền thoại làm điểm nhấn xuyên suốt . Tạo các sự kiện PK các siêu Boss
để tranh giành sở hữu bộ Thần Ma quyền lực . Boss Bàn Cổ , Boss Tam giới ....
II. Thông tin chi tiết

1. Cơ bản
- Donate: Điểm tặng 1:1
- Max Level: 129
- EXP Rate: x100
- Drop Rate: x2
- Max Bảo thạch: Cấp 7
- Bảo thạch kép: Có
- Không bán CCHTP trong shop
- Không donate tu luyện (Công Lực Đan + Sách tu luyện không bán trong shop)
2. Môn phái + Kỹ năng
- Số lượng môn phái: 9
- Hệ thống kỹ năng môn phái 99% ổn định cân bằng
- Ngũ Tuyệt
- Kỹ năng tiến cấp
3. Trang bị
- Đồ chế: 9x
- Trang bị pet
- Thần Đỉnh
- Bách bảo
- Thần khí 3 cấp độ
- Ám khí băng phách thần châm
- Thời trang mới cập nhật + Nhuộm màu
- Thú cưỡi mới cập nhật
- Đục lỗ khảm bảo thạch tất cả trang bị: Long Văn, Võ Hồn, Thời Trang, Thú Cưỡi
- Trang bị Điêu Văn
- 5 Trùng Lâu
- Long Văn thăng cấp + hiệu ứng
- Võ Hồn thăng cấp + học tập skill
4. Phụ bản + Hoạt động + Boss
- Thiếu Thất Sơn
- Tứ Tuyệt Trang
- Phiễu Miêu Phong
- Binh Thánh Kì Trận
- Phụ bản Ác Tặc - Ác Bá
- Nhiệm vụ Tam Liên Hoàn Tô Châu - Lâu Lan
- Yến Tử Ổ
- Tàng Kinh Các
- Hư Không Huyễn Cảnh
- Hoạt động tiêu diệt Cửu Lê Yêu Tộc
- Hoạt động Đoạt Bảo Mã Tặc tại Nhạn Nam
- Boss ra theo thời gian trên các bản đồ: Quân Thiên Vương Lăng, Vọng Xuyên Hoa Hải, ....
- Hoạt động Hi Thế Trân Bảo Đồ
- Hoạt động Boss Thông Thiên Tháp
- .....v...v.....

5. Client Game
- Cập nhật tự động theo đội
- Bỏ câu hỏi chống auto , chọn yes khi client có hỏi bảo mật !