Server Cửu Long Đại Loạn

https://www.facebook.com/groups/196752094052187/

Thông Tin Server Cửu Long Đại Loạn :

1/ Train và skill:
- Exp x400

- Drop x200

- Skill x1000

Serevr tuy online nhưng vật phẩm đều có thể farm

Hổ Trợ Member mới vụ khí Chân Phong Vũ +12 4slot

Điều Kiện: Share bài viết này + tên nhân vật ( đạt lv tam hoa1)

Event kéo dài 2 ngày

để đáp ứng nhu cầu các bạn gamer không có điều kiện kinh tế

https://drive.google.com/open?id=0B6...nE5N2IwZEk1UlE

2/ Quà tân thủ:- Lv 0: Deco, Hành trang, danh hiệu thần sầu, xích long kỳ ( nhận ngay khi vừa vào game )

- Lv 1: Quần áo, CLTH, Sth, vé di chuyển, x5, 2k crit, bánh kem, các loại tín vật khác

3/ Auto chuyển cấp Đế Long Hành sau khi nhận chức trách, auto xóa sâm, hoa đà.


4/ Tỉ lệ tinh luyện vũ khí:

+10 : 100%

+11 : 40%

+12 : 30%

5/ Đổi vũ khí +15 - 4 Slot với GM: [VGM]BeTi:- Vũ khí +12 kèm theo bình tinh luyện +13, +14, +15

- Thời gian đổi vũ khí 6h sáng và 18h tối hàng ngày

* Chỉ được đổi vũ khí từ +12 lên +15 khi có đủ các nguyên liệu.

* Không đổi riêng vũ khí từ +12 lên +13 hoặc +14.

6/ Event:

- Event giết GM nhận quà tặng, GM sẽ thông báo thời gian trên group.

- Và một số event khác sẽ được cập nhật sau.

7/Bảo trì, backup Server: Bảo trì 6h sáng hằng ngày.


8/ Hướng duy Trì Server:

- Server sẽ bán TLBR và Decco ngủ khí 45.

Thanh Long Bảo Rương 150k/ 255 cái ( mua 2ô tặng 1 ô)
Deco Ngũ Khí 45=300khttp://cuulongdailoan.webnode.vn/


Sever Không Cần Chạy Hamachi dow về chiến thôi