Khai mở máy chủ mới: Cửu Khúc Kiếm 10h 5/6
Những Game Thủ Kiếm Thế mong muốn Server như thế nào ?
+ Không quá nhiều sự kiện.
+ Không quá nhiều tính năng.
+ Trang bị không quá khủng.
+ Tự giao dịch với nhau từ những vật phẩm cày được .
+ Nạp thẻ vào để mua đồ từ dân cày.


I. Thông Tin Máy Chủ :
✴ Donate : 20k = 20 vạn
✴ Phiên Bản : 12 Phái
✴ Du long 200 lần / ngày
✴ Trứng du long 10 cái / ngày xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
✴ Rương cao quý 50 rương/ Tuần xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
✴ Tranh Đoạt Lãnh Thổ Thứ 7/ chủ nhật


II. Hỗ Trợ Tân Thủ :
✴ Level 110
✴ Ngựa Phiên Vũ
✴ Rương Trang Bị 100 Cường Hóa 12
✴ 200 Vạn Bạc Khóa
✴ 100 Vạn Đồng Khóa
✴ 3 Túi 18 ô
✴ Ngoại Trang + Cánh


III. Phần Thưởng Thăng Cấp :
✴ Level 120 : 200 vạn bạc thường
✴ Level 130 : 200 vạn bạc thường + 500 vạn bạc khóa
✴ Level 140 : 100 vỏ sò vàng + 50 hòa thị bích + 50 vạn đồng khóa


IV. Giftcode Tân Thủ [GC-KIEMTHE89] :
✴ Ngũ hành hồn thạch x2000
✴ Chiến thư du long x50
✴ Lệnh bài phụ bản x1
✴ Hòa thị bích x5


1. Nhiệm Vụ Bao Vạn Đồng :
*Được việt hóa 100% và auto làm nhiệm vụ Bao Vạn Đồng.
.x 1000 kinh nghim , x1000 Đng khóa , x 1000 bc khóa
.Mốc 10,20,30,40 nhận ngẫu nhiên Tiểu kim nguyên bảo

2. Phn Thưởng Thương Hi :
*Không cần làm nhiệm vụ chính tuyến
· Hoàn thành 10 nhiệm vụ : 50 đồng khóa + 20 vạn bạc thường
· Hoàn thành 20 nhiệm vụ : 100 đồng khóa + 80 vạn bạc thương
· Hoàn thành 30 nhiệm vụ : 200 đồng khóa + 150 vạn bạc thường
· Hoàn thành 40 nhiệm vụ : 600 đồng khóa + 400 vạn bạc thường + 5 huyền tinh 10 + 20 tiểu kim nguyên bảo

3. Cây May Mắn:
*Ngẫu nhiên nhận được phần thương như sau :
. Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
. Tiểu kim nguyên bảo
. Huyền tinh 6,7,8,9
. 8 Loại lệnh bài danh vọng (lênh bài chúc phúc,liên đấu .....)
. nhiều vật phẩm giá trị khác...

4. Tống Kim
Có chương trình t đng phát hin Post mng và x lí
Giết người trong Tống Kim nhận Rương Mảnh ghép

 • Top 1 : 50000 đồng thường + Huyền Tinh 10 + 1 tỷ exp
 • Top 2 : 40000 đồng thường + Huyền Tinh 10 + 800 triệu exp
 • Top 3 : 30000 đồng thường + Huyền Tinh 10 + 700 triệu exp
 • Top 4 -5 : 20000 đồng thường + Huyền Tinh 9 + 500 triệu exp
 • Đạt 3000 điểm tích lũy : 50000 đồng khóa + 300 triệu exp

Tiêu diệt Nguyên Soái nhận được 5 vạn đồng

5. Bạch Hổ Đường
Qua mỗi ải nhận 500 triệu exp + huyền tinh 8 + 1 vạn đồng khóa
*Xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)
 • Giết Boss Ải 1 : 1 vạn đồng thường
 • Giết Boss Ải 2 : 1 vạn 5 đồng thường
 • Giết Boss ải 3 : 2 vạn đồng thường + huyền tinh 9x2


6. Tiêu Dao Cốc
100 triệu exp + huyền tinh 7
*Xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)

7. Tần Thủy Hoàng – Hỏa Kỳ Lân
Tần Thủy Hoàng xuất hiện vào 15h30 và 22h30 mỗi ngày.
Hỏa Kỳ Lân xuất hiện lúc 120h00 Thứ 2 Hàng Tuần

8. Chiến Thư Du Long
Giết thiên thiên nhận ngay 10 triệu kinh nghiệm
*Xác suất ra Du Long danh vọng lệnh( tiểu)

9. Nhận Thưởng Hàng Ngày
 • Phần thưởng 1 : 50 vạn bạc khóa
 • Phần thưởng 2 : 2 vạn đồng khóa
 • Phần thưởng 3 : 1000 Ngũ Hành Hồn
 • Phần thưởng 4 : 1 Hòa Thị Bích
 • Phần thưởng 5 : 3 Hòa Thị Bích


CÁC RƯƠNG TRONG GAME :
Rương Tp Phm khi mở nhận ngẫu nhiên :

 • Huyền Tinh 7/8
 • Rương Hồn Thạch x100
 • Rương Hồn Thạch x1000
 • Liên Đấu Hắc Thiết bài
 • Lệnh bài chúc phúc ( cao)
 • Thiệp Bạc
 • Sách kinh nghiệm đồng hành


Rương Mnh Gp khi mở nhận ngẫu nhiên :

 • Mảnh Đồng Hành Chi Nhẫn
 • Mảnh Đồng Hành Chiến Y
 • Mảnh Đồng Hành Chi Giới
 • Mảnh Đồng Hành Hộ Uyển
 • Mảnh Đồng Hành Hộ Thân Phù
 • Đá Thăng Cấp
 • Đá Tinh Luyện
 • Chân Huyết Luyện Cốt Đơn
 • Huyền Chân Đơn