Một tuyệt tác phong vân mới nhất hot nhất hiện nay xin được ra mắt Aphatest đến tất cả mọi người từ hôm nay :
+ phiên bản 1 : Giới hạn LV 600 , Lc cực chuẩn , không có nâng 1 click có thể trải nghiệm lâu dài cày từ từ
Trang Chủ : http://phongvanmat.net/home/
+ Phiên bản 2 : giới hạn LV 9999 , Lc hơi ảo trên 1tỷ5 , nâng đồ 1 Click cực chuẩn , ai thích trải nghiệm mau mạnh mau Pk ...
Trang Chủ : http://phongvanip.com/home/
>> Hiện nay chúng tôi đang cho Aphatest cả 2 máy chủ khi khởi tạo Tài khoản cả 2 bên sẽ nhận ngay 100.000.000 KNB vào test game Pk có thể thời gian aphatest kéo dài hơn dự kiến vì mún test cực chuẩn trước khi Ôpen mọi người cứ vào test thả gar

MỘt tuyỆt tÁc phong vÂn Đang aphatest mỚi nhẬt hiỆn nay
MỘt tuyỆt tÁc phong vÂn Đang aphatest mỚi nhẬt hiỆn nay
MỘt tuyỆt tÁc phong vÂn Đang aphatest mỚi nhẬt hiỆn nay