THỜI GIAN MỞ CỬA : 13H30 NGÀY 07/06/2016

--Thông tin server :
--Trang chủ : http://skyazure.tk
--Fanpage : https://www.facebook.com/Phi-Đội-...4719240048600/

– Thông tin nhân vật----
-Khởi tạo lv 110 và 110 điểm thuộc tính , Max level 123 . Cày quốc lên level và làm Q11 level luôn.........
- EXP: 200%
- Droprate: 20% (tỷ lệ drop cơ bản cũng đã được nâng lên)
- SPI: 500%
- Warpoint: 200%
Cuối tuần sẽ có tỷ lệ cao hơn
- EXP: 300%
- Droprate: 40% (tỷ lệ drop cơ bản cũng đã được nâng lên)
- SPI: 100%
- Warpoint: 160%
- Vũ khí boss xanh dương không bị mất enchant khi nâng cấp (tỷ lệ thành công là 100 %)

Tất cả các nguyên liệu ép boss đều được kiếm từ event và săn boss.

Tỷ lệ ép tím vũ khí:
- Vũ khí trắng ép tím tỷ lệ thành công 100%
- Từ LV 30-50 tỷ lệ thành công 100%
- 50 -> 55: 90%
- 55 -> 60: 80%
- 60 -> 65: 70%
- 65 -> 70: 60%
- 70 -> 75: 50%
- 75 -> 80: 40%
- 80 -> 85: 30%
- 85 -> 90: 20%
- 90 -> 95: 15%
- 95 -> 100: 10%
- 100 -> 110: 5%

Tỷ lệ ép tím giáp:
- Giáp Bán Tại Shop SPI Cực Hot
Tỉ lệ entchat lên 18 là 100%

-> Do đây là server miễn phí lên tất cả mọi thứ đều kiếm ở trong game , săn boss, và event , đặc biệt là shop vicon sẽ không bán bất kỳ 1 vật phẩm nào.Tỷ lệ thành công khi Enchant động cơ và radar:
- 1: 100%
- 2: 70%
- 3: 50%
- 4: 30%
- 5: 15%
Tỷ lệ enchant thẻ :
- Từ 1 đến 18 : 100% + sub bảo vệ

-Ngoài ra có rất nhiều event tổ chức trong game hàng tuần như : săn lùng GM Event , Săn Boss , DGA , Đấu trường quyết tử.