Server này mình mới chơi nên chưa biết nhiều nên đưa link các bác tự tìm hiểu
http://munh.myvnc.com:88/UserCenter/....php?Sid=13215

Game có xúc tiến vàng nhá!