GunViet.Biz (Phiên bản sức mạnh thời trang).
OpenBeta 3 ngày từ 16-18-8.
Cùng vào test game và tìm lỗi để chuẩn bị OPen chính thức.

Các tính năng nổi bật:

Sever theo chuẩn V.N.G
WebShop Free 100% trong 3 ngày OPEN beta
Hệ thống nhiệm vụ cực chuẩn.
Đồ ngon nằm trong phó bản.
Game thuộc game cày cuốc.
Hệ thống Guild đã sử dụng được tiềm năng Guild
Doanh Trại Chiến
Hộ Tống Chức Nữ
Gà Đột Biến
Boss Guild
Lôi Đài Chiến
Rương gà, kim tự tháp
Sao May Mắn
Đuổi Niên Thú
Hệ thống nhiệm vụ hằng ngày Chuẩn
Chiến đấu sẽ nhận được xu và EXP

Link:
+Link trang chủ: http://gunviet.biz/
+Link đăng ký: http://gunviet.biz:81/dangki.kyl

+Link WEBSHARE ĐỒ:
http://gunviet.biz/admin
ID: 1
Pass: 1

+Link Webshop: http://gunviet.biz:81/
+Link Chơi Game: http://gunviet.biz/Playgame/
+Link Face : https://www.facebook.com/GunVip102