Thông báo server Webgame Bát Tiên chính thức khai mở!!!
* Nhận Vip 7 và trọn gói quà từ Vip 1 đến Vip 7
* Nhận 1000 KNB
+++++++++++++++++++
Tỉ lệ: 10k = 50.000 KNB .
Nạp ủng hộ: http://battien.ml/ungho.php
*Nạp xong inbox: https://web.facebook.com/profile.php?id=100009945846920 và đọc 3 số cuối của mã thẻ để mình check và add nhé
____________
Trang chủ: http://battien.ml/
Groups: https://web.facebook.com/groups/1041116209315922/
**********************
Nhận thêm 1000 KNB khi làm even trên Groups