Khai Mở Server Mới Minh Giáo

AlphaTest : 10h ngày 11/06/2016
Open Chính Thức : 10h ngày 14/06/2016

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhThông tin Server

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định

Sau khi tạo nhân vật thành công các vị nhân sĩ sẽ nhận được 1 Túi Tân Thủ. Chuột phải vào Túi Tân Thủ chọn Hỗ Trợ Trang Bị Bạch Ngân + 16 để nhận trang bị và vật phẩm. Chi tiết các phần thưởng như sau:


[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhHỗ Trợ Tân Thủ:[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định


[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhQuà tặng GiftCode : Mã Code là KT-AHK


[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định


[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhQuà tặng Nạp thẻ Lần Đầu:[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhNhận thưởng online : Nhận ở Túi Tân Thủ[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhNhận thưởng thăng cấp:[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định
[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhShop Mảnh Ghép Free:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định
[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhVũ Khí Thần Sa 130:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhAnh Hùng Bảo Châu:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định
[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhHuy Chương Đẳng Cấp:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định
[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhMặt Nạ Độc Đáo:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định
[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhTrang bị Đồng Hành mới:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định
[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn ĐịnhThú Cưỡi Đa Dạng:

[anhhungkiem.com]Server Minh Giáo Test 11/06-Open 14/06-Miễn Phí-Ổn Định