Thông Tin Sro Vui Lắm

OPEN Chính Thức 13h00 Ngày 11/06/2016
Trang Chủ : SroVL.Net
Char : Only Asia
Mastery : 300
Lv max : 80
Map : 80
Degree : D8 - SOM ko SUN
EXP: x4
SP: x4
Gold Drop : x1
Item Drop : x1
Gacha : Có
F10 : chỉ có 1 số loại như x2, ĐHHS, BSC, DCN
Ngựa Buôn tại F10 : Xóa
Hiện tượng out 1s và Ghost sẽ bị khóa vĩnh viễn
Hỗ trợ Open chính thức :
20 cái DCN
ALL : 0
Gold : 0
SP : 200k
20 cái tăng tốc độ di chuyển 100%
1000 bình Hồi huyết thủy ( nhỏ )
1000 bình Phục khí dược ( nhỏ )