Thông Tin Máy Chủ Kiếm Thế 2 Sever Thiếu Lâm
Open 18h 11-06-2016
Trang chủ : kiemthe.prigame.net
Link tải : down.prigame.net
Fangate http://m.facebook.com/kiemthe2xyz/
Group Facebook : http://m.facebook.com/groups/466022696908458
Hướng dẫn tải và cài đặt :
tải và cài đặt KT1 ( có KT2 thì càng tốt vì KT2 đã đóng cửa lên ko còn link tải chỉ còn các quán net thì may ra còn folder gốc của KT2 )
sau đó chạy autoupdate và vào trang down.prigame.net kéo xuống phần KT2 tải patch và các file đuôi .pak để tránh màn hình đen khi vào game

Hỗ trợ tân thủ:
Thú Cưỡi + Trang bị cam 9x +12 + Vũ Khí 8x +12
1 Ức Bạc khóa
1000 Vạn Đồng khóa
3 Túi Kim Ngọc 18 ô
3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
Tinh Hoạt Lực 20000
Nhận thưởng hàng ngày: (yêu cầu cấp 90)
10 VạnBạc khóa + 1 Vạn Đồng khóa
Nhận thưởng online: (yêu cầu cấp 90)
15 phút: 10 Vạn Bạc khóa + 1 Vạn Đồng khóa
30 phút: 10 Vạn Bạc khóa + 2 Vạn Đồng khóa
90 phút: 20 Vạn Bạc khóa + 5 Vạn Đồng khóa
150 phút: 50 Vạn Bạc khóa + 10 Vạn Đồng khóa
Vip thưởng hàng ngày:
Vip cấp 1
Tinh Hoạt Lực 3000
10 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
1 Huyền Tinh cấp 8
Vip cấp 2
Tinh Hoạt Lực 4000
20 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
2 Huyền Tinh cấp 8
Vip cấp 3
Tinh Hoạt Lực 5000
30 Chiến Thư-Mật Thất Du Long
1 Huyền Tinh cấp 9
Giết Boss:
Chiến Thư-Mật Thất Du Long
Nguyên Bảo
Bạch Hổ Đường:
Nguyên Bảo
Kinh nghiệm
Mông Cổ Tây Hạ Top 10:
Top 1
5000 Nguyên Bảo
1000 Ngũ Hành Hồn Thạch
1 Hòa Thị Ngọc
1 Huyền Tinh 8
2 Huyền Tinh 7
Đồng khóa 3 Vạn
Bạc thường 15 Vạn
Top 2
3000 Nguyên Bảo
1 Hòa Thị Ngọc
1 Huyền Tinh 8
Đồng khóa 2 Vạn
Bạc thường 10 Vạn
Top 3
2000 Nguyên Bảo
1 Hòa Thị Ngọc
1 Huyền Tinh 8
Đồng khóa 1 Vạn
Bạc thường 7 Vạn
Top 4
1000 Nguyên Bảo
1 Huyền Tinh 7
Đồng khóa 1 Vạn
Bạc thường 4 Vạn
Top 5-10
1000 Nguyên Bảo
1 Huyền Tinh 7
Đồng khóa 1 Vạn
Bạc thường 1 Vạn
Thưởng tích lũy 3000 điểm
2 Huyền Tinh 7
Tỉ :Lệ Nạp Thẻ = x20 giá trị thẻ nạp