SRO THÁI DƯƠNG - MAP 100 ONLY ASIAN - VŨ KHÍ CỰC ĐẸP - OPEN 15/06.
Nhóm Thảo Luận Facebook: https://www.facebook.com/groups/srothaiduong
Thời gian Alpha Test : 01/06/2016
Thời gian Open Beta : 15/06/2016
Trang chủ: http://srothaiduong.vn
Diễn đàn: http://forum.srothaiduong.vn
Tải Game: http://taigame.srothaiduong.vn
Thông tin máy chủ:
- Max level 100
- Item D10
- Exp: 5x
- Rate Drop: 3x
- Drop Gold: 5x
- Rate Drop: 8x
- Rate Job x3
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
- Gold có giá trị 100% không lạm phát
Hỗ trợ tân thủ:
- PET nhặt đồ
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.
sro 100 sro moi ra sro thai duong
Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tìnhSRO THÁI DƯƠNG - MAP 100 ONLY ASIAN - VŨ KHÍ CỰC ĐẸP - OPEN 15/06.
Nhóm Thảo Luận Facebook: https://www.facebook.com/groups/srothaiduong
Thời gian Alpha Test : 01/06/2016
Thời gian Open Beta : 15/06/2016
Trang chủ: http://srothaiduong.vn
Diễn đàn: http://forum.srothaiduong.vn
Tải Game: http://taigame.srothaiduong.vn
Thông tin máy chủ:
- Max level 100
- Item D10
- Exp: 5x
- Rate Drop: 3x
- Drop Gold: 5x
- Rate Drop: 8x
- Rate Job x3
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
- Gold có giá trị 100% không lạm phát
Hỗ trợ tân thủ:
- PET nhặt đồ
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.
sro 100 sro moi ra sro thai duong
Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tìnhSRO THÁI DƯƠNG - MAP 100 ONLY ASIAN - VŨ KHÍ CỰC ĐẸP - OPEN 15/06.
Nhóm Thảo Luận Facebook: https://www.facebook.com/groups/srothaiduong
Thời gian Alpha Test : 01/06/2016
Thời gian Open Beta : 15/06/2016
Trang chủ: http://srothaiduong.vn
Diễn đàn: http://forum.srothaiduong.vn
Tải Game: http://taigame.srothaiduong.vn
Thông tin máy chủ:
- Max level 100
- Item D10
- Exp: 5x
- Rate Drop: 3x
- Drop Gold: 5x
- Rate Drop: 8x
- Rate Job x3
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
- Gold có giá trị 100% không lạm phát
Hỗ trợ tân thủ:
- PET nhặt đồ
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.
sro 100 sro moi ra sro thai duong
Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên
Hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình