Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Thông tin website
AlphaTest: 14h - 15/06/2016
OpenBeta: 10h - 18/06/2015
Trang chủ: www.kiemvu.us
Đăng ký: www.pay.kiemvu.us/register.html
Fanpage: www.facebook.com/kiemvu.us
Tải game: www.kiemvu.us/download

Thông tin server
Server miễn phí 99,99% Thể loại: Cày cuốc
Exp Test: x2000 (Open: x15)
Drop Test: x1000 (Open: x75)
Hỗ trợ miễn phí kim nguyên bảo
Các chức năng như :Điêu Văn, Long Văn, Thần Binh Hải Vực Võ Hồn, Điểm xuyết trang bị, Ám Khí, Yếu Quyết ngũ tông đầy đủ hiệu ứng và hoạt động chuẩn,..
Hệ thống trân thú, thú cưỡi, thời trang update mới nhất từ changyou
Đầy đủ các phụ bản: Binh Thánh Kỳ Trận, Thiếu Thất Sơn, Phiêu Miêu Phong, Ân oán Tứ Tuyệt Trang, Sát Tinh

Thông tin drop vật phẩm
* Hậu Hoa Viên, Thiên Kiếp Lâu, Quân Thiên Vương Lăng: Ngọc 5,6 + Phiếu ĐMP + CCHTP + Nguyên liêu: Long văn, võ hồn...
* Ác bá: Ngọc 6 + Phiếu ĐMP + CCHTP + YQ môn phái...
* Ác tặc: Ngọc 5,6 + Phiếu ĐMP + CCHTP + Chưởng cự yểu quyết + Tịnh vân thủy...
* BOSS dã ngoại: Ngọc 5,6 + Phiếu ĐMP + CCHTP + Thần binh phù + Kim tàm ty..
* Phiêu Miễu Phong: Ngọc 5,6 + Chú văn các loại + CCHTP...
* Thiếu Thất Sơn: Tịnh vân thủy + Ngọc long tủy + CCHTP...
* Thập nhị sát tinh: Võ hồn + Hồn băng châu + CCHTP + Kim tàm ty...
* Binh thánh kỳ trận: Ngọc 6 + Phiếu ĐMP + Đồng vàng...

Hình ảnh thực tế
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016
Tlbb kiẾm vŨ khai mỞ mÁy chỦ thỬ nghiỆm 14h-15/06/2016