Wjxtdauto Pro 1.0.8.2 (5/8/2014)

Thông báo điều chỉnh mức phí đăng ký auto từ 01/09/2012
•Theo nhân vật: 50.000đ/3 nhân vật/12 tháng, mỗi nhân vật thêm vào cộng thêm 15.000đ
•Theo ổ cứng: 165.000đ (6 tháng), 275.000đ (12 tháng)
•Theo gia tộc: 200.000đ (6 tháng), 350.000đ (12 tháng)
•Theo bang hội: 1.100.000đ (6 tháng), 2.000.000đ (12 tháng)
Chú ý về việc đăng ký LIC auto:
Trang chủ: http://www.wjxtdauto.net
Download
Link dự phòng: http://www.mediafire.com/download/o0adrmfgro8g10j

Phím tắt:
Ctrl + Shift + B: Sắp xếp hành trang
Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh
Ctrl + Shift + J: Tự vào chiến trường Tống Kim
Ctrl + Backspace: Mở rương từ xa
Ctrl + Space: Tạm dừng/tiếp tục auto
Ctrl + A: Tự nhặt đồ
Ctrl + E: Tự theo sau
Ctrl + M: Đánh tiếp cận
Ctrl + P: Chuyển chế độ luyện công / PK
Ctrl + R: Hồi sinh bằng đồng khóa
Shift + Delete: Xóa bảng thông báo
wjxtdAuto Pro 1.0.6.8 (11/10/2013)

•Phiên bản dùng tạm
•Thêm chức năng mài đá - Tab T. ích 2
•Thêm chức năng nhận thưởng năng động (tự động nhận)
wjxtdAuto Pro 1.0.6.7(18/09/2013)

•Phiên bản dùng tạm
•Sửa lỗi sai tọa độ nhiệm vụ truy nã
•Sửa lại bảng kỹ năng một số phái
•Nếu dùng auto login, các bạn vui lòng thiết lập thời gian đăng nhập tối đa lên 60 - 120s
wjxtdAuto Pro 1.0.6.6(15/09/2013)

•Phiên bản dùng tạm
•Sửa lỗi đối thoại NPC
•Sửa lỗi tổ đội
•Nếu dùng auto login, các bạn vui lòng thiết lập thời gian đăng nhập tối đa lên 60 - 120s
wjxtdAuto Pro 1.0.6.5 (14/09/2013)
•Phiên bản dùng tạm
wjxtdAuto Pro 1.0.6.4 (14/08/2013)

•Sửa lỗi Lộ Lộ Thông
•Sửa lỗi mở Bảo rương trưởng thành
•Thêm chức năng đổi Đồ mài đá (tab T. ích 2)
Đăng ký qua Bảo Kim:
Bước 1: Click nút mua hàng ứng với loại license bạn cần muaLicense theo nhân vật (3 nhân vật) - 12 tháng

License theo ổ cứng (HDD) - 12 tháng

License theo bang hội - 12 tháng


Bước 2: Gửi email kèm thông tin đăng ký về holyiii@yahoo.com, với nội dung sau:
Loại license: (Nhân vật, ổ cứng, tộc, bang hội)
Thời hạn muốn mua: (6 tháng, 12 tháng)
Số tài khoản người chuyển: (nếu chuyển trực tiếp thì thay bằng họ tên người chuyển tiền, nếu mua bằng Bảo Kim thì thay bằng tài khoản Bảo Kim).
Số tài khoản người nhận:
Số tiền:
Ngày giờ chuyển tiền:
Ngân hàng - Chi nhánh - P. Giao dịch:
Lưu ý: Khi mua bằng Bảo Kim nhớ chọn phương thức thanh toán trực tiếp