Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10
 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  [TanDuyenKyHiep.Net] - Open 19 Giờ 00 Tối- Ngày 19/06/2016

  ►Lượt Xem: 725 ►Trả Lời: 9
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 06-18-2016 ►Đánh Giá:


  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái Xếp Hạng ? Chuẩn 99% - Giới Hạn 1 PC/4 Acc .
  Giới Hạn 3 acc/pc  Trang chủ : Link
  Tải Game : Link

  Fanpage : Link[/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=Georgia]
  1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

  Tên máy chủ : Kỳ Hiệp
  Trấn  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016

  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016  [B][I][B]
  [SIZE=4][URL="http://tanduyenkyhiep.net/"]Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày

  19/06/2016

  Thông tin tính năng chính của Server :
  - Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Thương Lang, Huyền Viên, Tử Mãng, Kim

  Ô, Bạch Hổ.
  - Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 và 150 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ. 5 đọc nhảy dame sâu vô hình không còn bá

  đạo .
  - Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
  - Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
  - Tống Kim Sơ - Trung - Cao chuẩn VNG 100% .
  - Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
  - Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
  - Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
  - Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
  - Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
  - Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
  - Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Kỳ Hiệp  1. PK cực đỉnh


  [TanDuyenKyHiep.Net] - Open 19 Giờ 00 Tối- Ngày 19/06/2016
  [TanDuyenKyHiep.Net] - Open 19 Giờ 00 Tối- Ngày 19/06/2016
  [TanDuyenKyHiep.Net] - Open 19 Giờ 00 Tối- Ngày 19/06/2016
  [TanDuyenKyHiep.Net] - Open 19 Giờ 00 Tối- Ngày 19/06/2016

 2. #2
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 3. #3
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 4. #4
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 5. #5
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 6. #6
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 7. #7
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 8. #8
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 9. #9
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

 10. #10
  Tham gia ngày
  May 2014
  Bài gửi
  799

  Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
  Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
  Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
  Fanpage: https://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
  Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
  Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
  5 Độc Nhảy Dame
  Giới Hạn 1 PC/4 Acc
  Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
  Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
  Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]