Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8
 1. #1
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - 13 Giờ 20/06/2016 - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

  ►Lượt Xem: 528 ►Trả Lời: 7
  ►Chia Sẻ:
  ►Ngày Gửi: 06-19-2016 ►Đánh Giá:

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN KHƠI DẬY MỘT THỜI HOÀNG KIM .

  - Trang chủ :

  HTTP://VOLAMNHATKIEM.COM

  - Facebook :

  https://www.facebook.com/volamjxprivate2016/


  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top
  Thời gian bất đầu: từ 13 giờ ngày thứ hai, 20/06/2016
  Thời gian kết thúc: vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/06/2016
  Thời gian trao giải: từ 13h00 ngày 22/06 đến hết ngày 23/05 (nhận tại Lễ Quan)
  Thể lệ: Xếp hạng được thống kê tại bảng xếp hạng trong trò chơi và được tính theo Cấp Độ, nếu trùng cấp độ sẽ tính theo kinh nghiệm.


  Thông tin tính năng chính của Server :

  - Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh,Trang Bị Tím, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
  - Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
  - Luyện Skill Nhanh Không Chậm
  - Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
  - Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
  - Tống Kim chuẩn VNG 100% .
  - Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
  - Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
  - Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
  - Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
  - Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
  - Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
  - Chức năng, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

 2. #2
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN KHƠI DẬY MỘT THỜI HOÀNG KIM .

  - Trang chủ :

  HTTP://VOLAMNHATKIEM.COM

  - Facebook :

  https://www.facebook.com/volamjxprivate2016/


  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top
  Thời gian bất đầu: từ 13 giờ ngày thứ hai, 20/06/2016
  Thời gian kết thúc: vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/06/2016
  Thời gian trao giải: từ 13h00 ngày 22/06 đến hết ngày 23/05 (nhận tại Lễ Quan)
  Thể lệ: Xếp hạng được thống kê tại bảng xếp hạng trong trò chơi và được tính theo Cấp Độ, nếu trùng cấp độ sẽ tính theo kinh nghiệm.


  Thông tin tính năng chính của Server :

  - Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh,Trang Bị Tím, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
  - Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
  - Luyện Skill Nhanh Không Chậm
  - Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
  - Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
  - Tống Kim chuẩn VNG 100% .
  - Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
  - Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
  - Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
  - Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
  - Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
  - Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
  - Chức năng, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Đại Chiến

 3. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN KHƠI DẬY MỘT THỜI HOÀNG KIM .

  - Trang chủ :

  HTTP://VOLAMNHATKIEM.COM

  - Facebook :

  https://www.facebook.com/volamjxprivate2016/


  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top
  Thời gian bất đầu: từ 13 giờ ngày thứ hai, 20/06/2016
  Thời gian kết thúc: vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/06/2016
  Thời gian trao giải: từ 13h00 ngày 22/06 đến hết ngày 23/05 (nhận tại Lễ Quan)
  Thể lệ: Xếp hạng được thống kê tại bảng xếp hạng trong trò chơi và được tính theo Cấp Độ, nếu trùng cấp độ sẽ tính theo kinh nghiệm.


  Thông tin tính năng chính của Server :

  - Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh,Trang Bị Tím, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
  - Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
  - Luyện Skill Nhanh Không Chậm
  - Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
  - Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
  - Tống Kim chuẩn VNG 100% .
  - Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
  - Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
  - Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
  - Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
  - Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
  - Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
  - Chức năng, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Đại Chiến

 4. #4
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN KHƠI DẬY MỘT THỜI HOÀNG KIM .

  - Trang chủ :

  HTTP://VOLAMNHATKIEM.COM

  - Facebook :

  https://www.facebook.com/volamjxprivate2016/


  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top
  Thời gian bất đầu: từ 13 giờ ngày thứ hai, 20/06/2016
  Thời gian kết thúc: vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/06/2016
  Thời gian trao giải: từ 13h00 ngày 22/06 đến hết ngày 23/05 (nhận tại Lễ Quan)
  Thể lệ: Xếp hạng được thống kê tại bảng xếp hạng trong trò chơi và được tính theo Cấp Độ, nếu trùng cấp độ sẽ tính theo kinh nghiệm.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN KHƠI DẬY MỘT THỜI HOÀNG KIM .

  - Trang chủ :

  HTTP://VOLAMNHATKIEM.COM

  - Facebook :

  https://www.facebook.com/volamjxprivate2016/


  Thời Gian & Thể Lệ Đua Top
  Thời gian bất đầu: từ 13 giờ ngày thứ hai, 20/06/2016
  Thời gian kết thúc: vào lúc 13 giờ 00 ngày 22/06/2016
  Thời gian trao giải: từ 13h00 ngày 22/06 đến hết ngày 23/05 (nhận tại Lễ Quan)
  Thể lệ: Xếp hạng được thống kê tại bảng xếp hạng trong trò chơi và được tính theo Cấp Độ, nếu trùng cấp độ sẽ tính theo kinh nghiệm.


  Thông tin tính năng chính của Server :

  - Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh,Trang Bị Tím, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
  - Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
  - Luyện Skill Nhanh Không Chậm
  - Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
  - Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
  - Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
  - Tống Kim chuẩn VNG 100% .
  - Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
  - Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
  - Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
  - Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
  - Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
  - Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
  - Chức năng, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

  Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Đại Chiến

 6. #6
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  Upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 7. #7
  Tham gia ngày
  Apr 2016
  Bài gửi
  83

  CẦM CAVET XE GIÁ CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG 0916556949
  - Nhận cầm xe máy , xe tay ga các loại...... Không cần giữ xe .
  - Cầm 70- 80% giá trị xe
  - Thủ tục nhanh gọn , không rườm rà , có tiền liền .
  - Không cầm xe gian, xe không chính chủ, xe tháp.
  Điều Kiện :
  - Xe Chính Chủ ,biển số Thành Phố Hồ Chí Minh , Chứng minh nhân dân + hộ khẩu thành phố + 1 hóa đơn điện phải trùng địa chỉ với nhau mang lên để đối chiếu .
  - Người đi cầm phải là chủ xe và phải đi chính chiếc xe. LH: 0914776949VÕ LÂM NHẤT KIẾM - 13 Giờ 20/06/2016 - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

 8. #8
  Tham gia ngày
  Dec 2014
  Bài gửi
  267

  VÕ LÂM NHẤT KIẾM - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN KHƠI DẬY MỘT THỜI HOÀNG KIM .

  - Trang chủ :

  HTTP://VOLAMNHATKIEM.COM

  - Facebook :

  https://www.facebook.com/volamjxprivate2016/

Liên hệ quảng cáo Y!m: pmqc | E-mail: top1phim@gmail.com
[X] Tắt Quảng Cáo
Tắt Quảng Cáo [X]