Thông báo server Webgame Hồn Tam Quốc chính thức khai mở!!!

Tỉ lệ nạp: 10k VNĐ = 50.000 KNB
* Khi đã đạt Vip 12 rồi thì tỉ lệ nạp sẽ được x4.