Test game: 7h30 tối thứ 6 ngày mùng 24/6/2016

Open game hồi: 10h00 sáng CN ngày 26/6/2016