free vip4, tặng 500.000 knb
tỷ lệ nạp 10k = 50.000 knb, vip12(200k) được x10 hệ số nạp.
Nạp: http://hontamquoc.ga/ungho.php
*Nạp xong inbox: https://web.facebook.com/profile.php?id=100009945846920 và đọc 3 số cuối của mã thẻ để mình check và add nhé
____________
Trang chủ: http://hontamquoc.ga/