Thông báo server Webgame Nhất Kiếm chính thức khai mở!!!
+++++++++++++++++++
Game đã full shop nhé!
-----------
Groups: https://web.facebook.com/groups/1041116209315922/
____________
Trang chủ: http://nhatkiem.ga/