Máp 120 onl asian ( không có châu âu )
Thời gian Alpha Test : 22/06/2016
Thời gian Open Beta : 10h 25/06/2016
Trang chủ: http://sro2job.com
Diễn đàn: http://diendan.sro2job.com
Tai Game: http://sro2job.com/#download
FaceBook Group: https://www.facebook.com/groups/683273475158700/
(Trong bản client đã bao gồm: Font, Auto Up Skill, Auto Chỉ quái dùng Skill, Log 2acc, cập nhật Mbot fix mới nhất)
Thông tin máy chủ:
- Max level 120
- Item D13
- Exp: 250
- Rate Drop: 30x
- Drop Gold: 10x
- Rate Drop: 30x
- Rate Job x30
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
- Gold có giá trị 100% không lạm phát
Hỗ trợ tân thủ:
- PET nhặt đồ 10 ngày
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- 10.000 bó tên F10
- Full 3 thùng đồ nhân vật
- Hỗ trợ Son A + 15 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.