Choáng với 3% hoàn trả Thể Thao hàng tuần

Thua Cược Euro 2016 được hoàn trả lại khách chơi Atrung thành.


Giải thưởng:
Tất cả thành viên tham gia chơi Thể Thao trong tháng 6 sẽ có cơ hội nhận 3% tiền hoàn trả hàng tuần lên đến 6,000,000 VND dựa trên Doanh Thu Ròng

Ví dụ:
1. Tổng doanh thu cược trong vòng 1 tuần là 70,000,000 VND
2. Tổng tiền thắng trong 1 tuần là 20,000,000 VND
3. Doanh thu ròng là 70,000,000 VND – 20,000,000 VND = 50,000,000 VND
4. Tiền hoàn trả 3% là 50,000,000 VND*3% = 1,500,000 VND

Đăng ký: Link 1 | Link 2 | Link 3

Điều khoản và Điều kiện:

1. Khuyến mãi này áp dụng tất cả các thành viên đang chơi tại HappyLuke
2. Thời gian khuyến mãi: 01/06/2016 00:00- 30/06/2016 23:59 GMT+7.
3. Để nhận khuyến mãi, thành viên phải có Doanh Thu Ròng hàng tuần từ Thể Thao:
a. 01/06 – 07/06
b. 08/06 – 14/06
c. 15/06 – 21/06
d. 22/06 – 28/06
e. Tiền hoàn trả sẽ được cập nhật cho các thành viên hợp lệ vào Thứ Sáu của tuần kế tiếp.
4. Tiền thưởng chào mừng sẽ được cập nhật tự động khi thành viên thực hiện gửi tiền.
5. Tiền hoàn trả cần phải trải qua 1x cược trước khi thực hiện lệnh rút tiền.
6. Khuyến mãi này không được nhận cùng lúc với bất kỳ khuyến mãi nào khác.
7. HappyLuke có quyền kết thúc, thay đổi hoặc chỉnh sửa chương trình khuyến mãi này mà không cần báo trước.
8. Điều kiện và điều khoản chung được áp dụng.
Đăng ký: Link 1 | Link 2 | Link 3