Trang chủ : http://volamphungthanh.com
Diễn đàn fanpage : http://facebook.com/volamphungthanh
Đăng ký : http://volamphungthanh.com/index2.php?page=register
Download game : http://volamphungthanh.com/index2.php?page=download
Yahoo hỗ trợ : volam_phungthanh@yahoo.com.vn

-------------Tính năng server-------------
+ Giới Thiệu Chức Năng Server :
- Các kỹ năng 1x – 9x chuẩn, hỗ trợ đầy đủ.
- Trang bị xanh chuẩn option.
- Trang bị Hoàng Kim : An Bang , Định Quốc,...chuẩn.
- Hút nội , sinh lực chuẩn VNG.
- Nhiệm vụ dã tẩu đa dạng (NEW)
- Nhiệm vụ hoàng kim , long ngũ (NEW).
- Các event Quả huy hoàng , phong lăng độ .....
- Hệ thống bang hội, vượt ải , tống kim...(Chuẩn VNG) (NEW version).
- Hệ thống Đính tháo trang bị chuẩn thời gian VNG (NEW version).
- Hệ thống MAP luyện công, Damage quái , Exp , Tiền hợp lý.
- Hệ thống AutoPlay được tích hợp trong Game.
- Tính năng lên xuống ngựa bằng phím tắt M.
- Kỳ trân các chuẩn.
- Hệ thống (F11) Lưu thông tin (NEW).
- Xác định tọa độ nhập tọa độ chuẩn.
- Hệ thống phân kênh chát chuẩn VNG.
- Hệ thống thời gian sử dụng vật phẩm cực chuẩn
- Phiên bản sơn hà xã tắc - Không đồ tím , HKMP
Các sự kiện được tổ chức liên tục trong Game :
- Đoán Hoa Đăng.
- Săn Boss Hoàng Kim Môn Phái.
.....và còn nhiều chức năng khác cho các bạn khám phá.....
--------------------------------------------------------------------------