Thông báo server Webgame Hồn Tam Quốc chính thức khai mở!!!
+++++++++++++++++++
Quyền lợi dăng ký: Vip 4 + 500.000 KNB
Tỉ lệ: 10k - 50.000 KNB (x2 tỉ lệ nạp đến hết ngày 30/06)
* Khi đã đạt Vip 12 rồi thì tỉ lệ nạp sẽ được X20 giá trị thẻ nạp. (đến 03/07)
* Even nhận 1000.000 diễn ra thường xuyên trên groups
----
(Cày KNB trong game sướng tay).

Trang chủ: http://hontamquoc.ga/

Groups: http://web.facebook.com/groups/1041116209315922/