http://taydu.cf/
Để nhận 300.000.000 KNB trải nghiệm các bạn tiến hành Đăng link game:http://taydu.cf/ lên 1 diễn đàn game bất kì. Sau đó CM link bài viết và tên tài khoản game bên dưới bài viết này...
(Mỗi tài khoản tham gia một lần)