[*]Diện tích cho đường giao thông: 8.703 m2[*]Diện tích xây dựng công trình nhà ở thấp tầng: 7.507m2[*]Diện tích xây dựng công trình trường học, nhà trẻ: 8.138m2[*]Diện tích dành cho cây xanh & hạ tầng kỹ thuật: 1.299,1m2[*]Diện tích xây dựng công trình nhà ở cao tầng: 17.819m2. Trong đó gồm[/LIST]
Các phân khu dự án Imperia Garden 203 Nguyễn Huy Tưởng