CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG FLC STAR TOWER
Tặng gói chiết khấu trực tiếp vào giá bán tương ứng 5% tổng giá trị hợp đồng dành cho 30 khách hàng đầu tiên (áp dụng đối với khách hàng đặt cọc đủ 100.000.000đ/tổng giá trị căn hộ)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đợt thanh toán Giá trị thanh toán


(Giá bán căn hộ)*
Thời hạn góp vốn Tiến độ dự kiến
Đợt 1 30% Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đặt cọc Ký hợp đồng mua bán
Đợt 2 10% Ngày 30/06/2016 Dự kiến thi công đến tầng 15
Đợt 3 10% Ngày 15/08/2016 Dự kiến thi công đến tầng 20
Đợt 4 10% Ngày 30/10/2016 Dự kiến thi công đến tầng 25
Đợt 5 10% Ngày 30/1/2017 Dự kiến thi công đến tầng mái.
Đợt 6 25% + 2% Phí bảo trì Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo bàn giao căn hộ của bên B Dự kiến Quý IV/2017
Đợt 7 5% Vào ngày bên bán thông báo thực hiện các thủ tục cấp “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất” cho Bên Mua
Ghi chú:* Giá bán Căn Hộ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ, phí bảo trì, thuế, phí hoặc lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

GIÁ BÁN
Quý khách đăng ký nhận bảng giá theo mẫu sau: