Người vừa có hiểu biết hưởng thụ về giao thiệp vừa có sở trường về vấn đề này thì được coi là người giỏi giao du. Những loại người này thường có tính cách hài hước, dễ gần, hơn nữa sẽ thắng lợi trong sự nghiệp. Một trong những duyên cớ chính là họ giỏi bắt chuyện.

quan trọng nhất là bản lĩnh câu thông

Để hiểu được bí quyết thành công của những người giỏi giao dịch, để có được những quan điểm tốt nhất của họ, một học giả người Mỹ đã gửi một số câu hỏi đến những người giỏi giao tế trong nước yêu cầu được trả lời. Những người đó nêu ra một vấn đề không được phép xem nhẹ, đó chính là giá trị quan yếu của việc thì thầm phiếm hay còn gọi là tán phễu. Họ đồng tình cho rằng tìm được người có cùng sở thích là một cách để có thể thì thầm được với nhau. Tất cả mọi thứ đều đáng để nói, từ chuyện thời tiết, chuyện tắc đường tới những vật dụng trong phòng khách. Những đề tài này chẳng những có thể bắt đầu cho một cuộc hội thoại, làm cho cuộc rỉ tai càng thêm thi vị, nó còn giúp tình địch cảm thấy tự tin.

Nhưng người đứng đầu hoặc những nhà lãnh đạo có những điểm khác biệt gì? Một tạp chí của Mỹ định nghĩa bảy điểm đặc biệt của các nhà lãnh đạo trong đó có khả năng liên kết để giao tiếp là khả năng tiên quyết chúng ta cần phải học hỏi.

Một điểm chung khác của những người này chính là tập trung tất cả những thành công của bản thân, từ đó biến thành khả năng liên kết với người khác. Dù người đó có là lãnh đạo, là thầy giáo, người đại diện của một tổ chức, nhà khoa học, người quản lý đối tác hay những người làm ăn có khách hàng là những thành viên cơ bản của mình thì tất cả họ đều coi khả năng giao tiếp là mẫu chốt thành công của bản thân.