Nhằm mục đích giao lưu giữa các gamer với nhau và để dễ nhìn biết mặt :GTvui:
Nên mình tạo topic này mong giao lưu giữa các gamer tại Box !!!
Topic này để úp ảnh giao lưu của các gamer của Box VLTK Private !!!
Không lung tung , chửi bậy , mất nề nếp nhá :m5:


Mình xin mở màn trước vài píc :
và mọi người theo sau mà post hình nhóa :m7:

Tổng Hợp Album Ảnh Thành Viên Box VLTK Private !!!
Tổng Hợp Album Ảnh Thành Viên Box VLTK Private !!!
Tổng Hợp Album Ảnh Thành Viên Box VLTK Private !!!
Tổng Hợp Album Ảnh Thành Viên Box VLTK Private !!!
Tổng Hợp Album Ảnh Thành Viên Box VLTK Private !!!
Tổng Hợp Album Ảnh Thành Viên Box VLTK Private !!!