Khai Mở Máy Chủ 3JOB Hoàn Toàn Mới.

Trang Chủ: http://cdtl.sro3job.com/index.php
Diễn Đàn : http://diendan.sro3job.com/forum.php
Tải Game : http://cdtl.sro3job.com/index.php

Alphatest : 13h 03/07/2016
Open Beta: 13h 10/07/2016
Thông tin rate :

-Race: EU & ASI
-Max Lv : 120
-Map: Full
-Item : D13
-Exp/Sp Rate: 350x
-Party Exp/SP : 350x
-Drop Item : 5x
-Gold drop : 5x
-Rate Alchemy : Random

Hỗ trợ Alphatest :
-Max lv lv 120
-Set Sun D13: Vki +18, GZ +15 chỉ số 80%.
-Full 100000 silk
-Full 999B Gold

Hỗ trợ Open chính thức :

Update sau.

Chức năng Ingame :
-Chống Disconnect 100%
-Hệ thống chống Buôn Out 1s

4. Phần thưởng :

- Số bài quảng cáo ít nhất là 10 bài trên 1 tài khoản mới có thể nhận thưởng
- Ních Facebook phải ít nhất có 10 bạn bè.
- Một bài viết phải có đầy đủ nội dung bao gồm : Tên SRO , địa chỉ website,thông tin Sever, ngày giờ test và open