- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://huyetchienvolam.com
- Đăng Ký : http://taikhoan.huyetchienvolam.com
- Fanpage : https://www.facebook.com/huyetchienvolampro/

Thông tin tính năng chính của Server :
- Công thành chiến 3 trụ cực hot
- Xếp hạng ? Chuẩn vinagame
- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
- Luyện Skill Nhanh Không Chậm
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
- Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .
Huyết chiến phiên bản xanh - công thành 3 trụ

Huyết chiến phiên bản xanh - công thành 3 trụ
Huyết chiến phiên bản xanh - công thành 3 trụ