có lẽ ai trên FGT cũng biết đến 2 sv hút máu này.. : Tranhba.com & VoLamDaiChien.net


Cứ mở được 10 ngày là nó ĐÓNG CỬA GAME - RỒI OPEN MỞ LẠI ĐỂ TIẾP TỤC HÚT MÁU GAME THỦ

MÌNH LÀ 1 NẠN NHÂN CỦA NÓ - MỌI NGƯỜI CẢNH BÁO VỚI BẠN BÈ ĐỂ KHÔNG BỊ THẰNG AD NÓ LỪA


BÁC NÀO GIỎI D DOS THÌ ĐÁNH SẬP NÓ HỘ EM


MÌNH KIẾN NGHỊ LÊN BQT FGT : HÃY CẤM CÁI SV NÀY ĐỂ AE KO BỊ NÓ LỪA ĐẢO...