Betrayer là một tựa game độc đáo sử dụng chỉ gam màu đen trắng và kết hợp với phong cách hành động góc nhìn người thứ nhất được đặt bối cảnh tại Virginia, Mỹ vào thế kỷ 17 – thời kỳ thực dân Anh đô hộ mới được giới thiệu gần đây bởi Blackpowder Games.
Tải game Betrayer