Tình hình là mình kiếm sever mode giống võ lâm công thành luyện từ level 1 >>>> ko hỗ trợ gì hết và AB DQ hay ai bít chỉ mình với