14h 16/07 Khai mở Server 1 - Free Bạch Hổ Minh Phượng - Cày xu thả ga.
Võ Lâm Tình Nghĩa Giang Hồ xin Chào mọi người !
󾭩Máy chủ : Tình Nghĩa Giang Hồ Server 1 ( khai mở ngày 16/7 ) chính thức Open Beta 14h00 ngày 16/7.
Chi tiết :
󾭵Nhận đẳng cấp 100
󾭵Nhận 1 Set Thương Lang
󾭵Nhận 5 túi máu hỗ trợ ( 100 bình )
󾭵Nhận 1 Thần Hành Phù , 1 Thổ Địa Phù ( hsđ 15 ngày )
󾭵Nhận 5 Tiên Thảo Lộ 1h
󾭵Nhận thưởng mốc level 120/140/150: Bộ Huyền Viên/Tự Mãng/Kim Ô.
󾭵Nhận Max Skill 9x,12x,15x.
----------------------------------------------------------------------------
󾁄Trang chủ : www.jxgiangho.com
󾁄Đăng ký : www.jxgiangho.com/taikhoan/
󾁄Link Tải Game : www.jxgiangho.com/taigame.html
󾁄Page FaceBook :https://www.facebook.com/jxtinhnghiagiangho
14h 16/07 Khai mở Server 1 - Free Bạch Hổ Minh Phượng - Cày xu thả ga.
14h 16/07 Khai mở Server 1 - Free Bạch Hổ Minh Phượng - Cày xu thả ga.