Bản cập nhật lớn sẽ chính thức cập bến tam giới Tai game Tru Than trong vài ngày tới với vô vàn những thay đổi và tính năng mới.
Tinh Tú
“Dùng tinh lực tăng sức mạnh, mượn thế trời hành đạo nghĩa!” lấy lực lượng của 28 tinh tú trên trời để gia tăng thực lực tu vi cho bản thân, chấn động tam giới, khuynh đảo quần ma.
>Xem thêm tại: http://taigametruthan.com
28 tinh tú phân thành 4 giai đoạn chiểu theo 4 loài thánh thú, mỗi giai đoạn gia tăng các thuộc tính khác nhau.
Tu luyện tinh điểm gia tăng thuộc tính, ngoài ra còn có thêm phần thưởng thuộc tính vượt mức.
Chi tiết xem Tại Đây

Phiên Bản Bách Thú Tu Tiên Game Tru Thần
Điểm Hóa
Phi tiên thành thần, ắt có cơ duyên điểm hóa tiên nhân.
Hệ thống điểm hóa tiên nhân có thể tiến hành gia tăng hệ thống thuộc tính cơ bản vốn có.
Điểm hóa còn có thể thu được tuyệt kỹ tiên nhân thâm chí là thần nhân phụ thể, gia tăng lực chiến đấu cực đại.
Chi tiết xem Tại Đây


Tinh Luyện Trang Bị
Thiên chùy bách luyện, canh cận nhất tầng, thần binh lợi khí, dục hỏa trùng sinh! Thêm mới hệ thống tinh luyện trang bị giúp chúng tiên gia tăng thêm 1 tầng công lực.
Tinh luyện thành công sẽ tạo thành hiệu quả cực đại đối với thuộc tính trang bị, thần binh vô địch không chỉ còn là mơ ước.
Chi tiết xem Tại Đây


Tụ Linh Bảo Địa
Vạn vật chi linh đều tập hợp nơi này, ẩn chứa linh khí bí mật vô cùng vô tận.
Tăng thêm hoạt động phụ bản kinh nghiệm, trải nghiệm cảm giác thăng cấp siêu nhanh. Từ cấp 30 đến cấp 89, mỗi 10 cấp sẽ có các bản đồ x3, x4, x5 kinh nghiệm.
Hoạt động mở ra các bản đồ trường cảnh trung lập, người chơi 3 nước đều có thể tiến vào.
Kinh nghiệm phong phú, cũng đi kèm những nguy hiểm dị thường. Trong các trường cảnh người chơi có thể tiến hành PK, truy sát lẫn nhau.
Chi tiết xem Tại Đây


Tổ Đội Nhanh
Nhất hô bách ứng, khoái như thiểm điện. Thêm tính năng mới tổ đội nhanh, muốn đi phụ bản nào chỉ cần 1 nhấn là lập tức có ngay 1 tổ đội.
Chi tiết xem Tại Đây


Truyền Tống Quyền Trục Ngẫu Nhiên
Lai vô ảnh, khứ vô tung. Thêm mới truyền tống quyền trục ngẫu nhiên, người chơi có thể ngẫu nhiên dịch chuyện tới 1 trường cảnh, là cát hay là hung còn phải trông vào mệnh trời.
Trong phụ bản, chiến trường hoặc trạng thái chiến đấu đều không thể sử dụng.
Chi tiết xem Tại Đây