► Kỷ Niệm Sro - Máy chủ bền vững
•*** Thời Gian Alpha Test: 14-07-2016
•*** Thời Gian Open Chính thức: 13h 18-07-2016
❥Trang chủ: http://kyniemsro.com/
❥Group FaceBook : https://www.facebook.com/groups/846518978816593

❥Max cap: 120.
❥Skill: 120 (New)
❥Item : Nguyên Bản D13 Đẹp
❥Class: Asia & Eu
❥Rate EXP/SP : 250x.
❥Rate Drop x15.
❥Rate Gold x5.
❥Rate Job x30.

► Hệ Thống Server

❥ Hệ Thống Event Hàng Ngày
❥ Hệ thống CTC tối thứ 7 hàng tuần với phần thưởng hấp dẫn
❥ 1 sét Sun D10 + 15 Max Blu Max Chỉ Số 100%
❥ 1 Nasun 15% 1 Tháng
❥ 1 Pét nhặt Đồ 1 Tháng
❥ Full Hp Mp 820 Trong F10 Thừa Sức Cho Các Bạn Trian Lên 120
❥ Các Item Hỗ Trợ Tân Thủ Cần Thiết

► Đội ngũ BQT - Admin - GM
❥ Giải Quyết các tệ nạn sever Nhanh chóng
❥ Online thường xuyên.20/24h
❥ Hỗ trợ Chu đáo , nhiệt tình thông qua Trang chủ - Diễn đàn - Facebook hoặc Ingame
❥ Những vấn đề liên quan đến kỹ thuật - BOT - Game sẽ được hỗ trợ trực tiếp Qua Teamviewer