Trang chủ: http://badaochivuong.org
Khi mở s1 - Nam Tăng vào 12h 20/08/2014
HỖ TRỢ TÂN THỦ
- Lên cấp 45
- Bộ đồ Cam Sử thi cấp 40
- Tọa kỵ luyện thú đan x999
- Lên cấp 70 nhận 200.000 KNB tại túi tân thủ cấp 70
- Ngoại trang Huyết Chiến
- Pet Hàng Long
- Chân khí đan x999
- Cường hóa tinh x999
- 5.999.999 Đồng
TỈ LỆ NẠP CARD
20.000VND = 200.000KNB
Khuyến mại 100% đến hết ngày 25/08/2014
ĐUA TOP: 5 người đứng TOP đầu sẽ có cơ hội nhận 10.000.000 KNB[*]Hỗ trợ: hotro_bdcv@yahoo.com.vn