Bạn muốn nói chuyện với người nước ngoài nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu mà làm như thế nào để duy trì cuộc trò chuyện. Bạn có mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình. Bài viết những đoạn hội thoại tiếng anh theo chủ đề thông dụng nhất sẽ giúp bạn phần nào thực hiện điều đó.


Đoạn hội thoại tiếng anh theo chủ đề thông dụng nhất

1. Chủ đề thời tiết

Mike: Hi Anna

Anna: Hi Mike

Mike: How’s the weather there today?

Anna: It’s really cold. It snowed all day and the schools closed early.

Mike: What’s the temperature?

Anna: It’s 30 degrees now. It was even colder this morning

Mike: Have you heard what the weather is going to be like tomorrow?

Anna: I was watching the news a little earlier. They said it’s probably going to snow tomorrow.

Mike: I really don’t like the winter. I wish it were summer.

Anna: Me too. How’s the weather where you are?

Mike: It’s not too bad, but it’s pretty cold here too. It was about 45 today and it rained this afternoon.

Các đoạn hội thoại tiếng anh theo chủ đề thông dụng

Xem thêm: các câu tiếng anh giao tiếp cơ bản

2. Mời ăn

Mark: Would you like to have dinner with me?

Charles: Yes, that would be nice. When do you want to go?

Mark: Is today Ok?

Charles: Sorry, I can’t go today.

Mark: How about tomorrow night?

Charles: Ok, what’s time?

Mark: Is 9:00 PM all right?

Charles: I think that’s too late.

Mark: Is 6:00PM Ok?

Charles: Yes, that’s good. Where would you like to go?

Mark: The Italian restaurant on 5th street.

Charles: Oh, I don’t like that Restaurant. I don’t want to go there.

Mark: How about the Korean restaurant next to it?

Charles: Ok, I like that place.

Xem thêm: tiếng anh giao tiếp với người nước ngoài

3. Chủ đề hỏi đường

Đoạn hội thoại tiếng anh theo chủ đề

Mike: Where is the Supermarket?

Mark: It is in the mall.

Mike: How far is it from here?

Mark: About 5 minutes drive. At the next junction make a U-turn on the one- way street. The mall will be on your left.

Mike: And Is there a pharmacy nearby?

Mark: Yes, it is just up the walkway, after the stop sign on your right.

Mike: Is there a Church nearby?

Mark: Yes, drive straight, through the roundabout. You will see a Church along the boulevard. You can park in the adjacent parking lot.

Trên đây là một số đoạn hội thoại tiếng anh theo chủ đề thông dụng hàng ngày. Bài viết hy vọng phần nào giúp đỡ bạn trong quá trình giao tiếp với người bản xứ. Chúc bạn học tốt!
>>>>>>> Nguồn bài viết: http://smartplus.vn/cac-doan-hoi-thoai-tieng-anh-theo-chu-de/